ກ້ອງຖ່າຍຮູບຄວາມຮ້ອນ

ໂມດູນຄວາມຮ້ອນ 12um 1280x1024

SG-TCM12N2-M37300

SG-TCM12N2-M37300

SG-TCM12N2-M37300 EIS

ໂມດູນຄວາມຮ້ອນ 12um 640x512

SG-TCM06N2-M30150

SG-TCM06N2-M100

SG-TCM06N2-35 ຊູມດິຈິຕອນ

SG-TCM06N2-M30150

SG-TCM06N2-55

ກວດຫາໄຟ SG-TCM06N2-35

SG-TCM06N2-M2575

SG-TCM06N2-55 ຊູມດິຈິຕອນ

SG-ZCM2030NL-T25

ໂມດູນຄວາມຮ້ອນ 17um 640x512

SG-TCM06N1-M75

SG-TCM06N1-M75